วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Visual Support กับเด็กออทิสติก


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้แบบเตรียมความพร้อมเข้าเรียนค่ะ หลานจะเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ ไม่ทราบว่าต้องเตรียมด้านไหนบ้างคะ